Työväen on vaalittava yhtenäisyyttään

28.4.2017

Muutama kämmen lisää hoitotyöhön ja Ei Natolle olivat SKP:n tunnuksia vappuna Joensuussa 2010
Muutama kämmen lisää hoitotyöhön ja Ei Natolle olivat SKP:n tunnuksia vappuna Joensuussa 2010

Työnväenluokan on koottava voimansa. Pääoma hyötyy tilanteesta, jossa proletariaatti – työväki - on hajanainen ja keskittyy kamppailemaan porvarin pöydältä tippuvista murusista. Tällaisessa tilanteessa kapitalistit ja heidän edustajansa voivat toimia vapaasti, kukistaen yksittäiset yritykset kamppailla työväenluokan oikeuksien puolesta. Esimerkkinä tästä kehityksestä on työehtojen jatkuva heikentäminen. Työväen yhtenäisyys on välttämätöntä, koska työväen viholliset toimivat sitä vastaan yhdessä.

Valitettavasti työväenluokka ei aina kykene toimimaan yhtenäisesti. Tuoreimpana esimerkkinä on SKP:n(Suomen kommunistinen puolue) sulkeminen eriarvoiseen asemaan yhteisessä vappujuhlassa Joensuussa. Onneksi on olemassa myös positiivisia tapauksia, kuten Joukkovoima -liike. Työväen onkin ensisijaisen tärkeää hylätä vanhat kaunansa ja keskittyä yhteisiin tavoitteisiin.

Työväen on muodostettava yhtenäinen rintama, jonka voimin porvarihyöky voidaan padota ja myöhemmin kääntää takaisin. Historiallisesti työväenluokan yhtenäinen toiminta on luonut hyvinvointivaltion. Tämän saavutuksen romuttaminen on nyt porvariston tavoitteena.

Yhteistoiminnan aikaansaamisen ei pitäisi olla mahdotonta. Todellisuudessa työväenluokan edut eivät ole sisäisesti ristiriitaisia, siksi solidaarisuus on erityisen tärkeää. Yksi kaikkia työläisiä hyödyttävä uudistus olisi työajan lyhentäminen palkkoja alentamatta. Lyhyempi työaika parantaa työssä jaksamista, mahdollistaa työn tasaisemman jakamisen, vähentää työttömyyttä sekä lisää vapaa-aikaa.

Jos työväen yhtenäisyys ei toteudu, on työväenluokka tuomittu kulkemaan torjuntavoitosta torjuntavoittoon, kunnes ei ole enää mitään jäljellä, mitä puolustaa.