kuntavaalit 2021

 

"Näissä kuntavaaleissa on kyse poikkeuksellisen tärkeistä valinnoista. Miten vastataan koronakriisin kärjistämään hoito- ja hoivavajeeseen, työttömyyteen ja eriarvoisuuteen? Siirretäänkö sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ja niistä päättäminen pois kunnista? Miten hillitään ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Entä miten tämä kaikki rahoitetaan?

 

 

Suomen kommunistisen puolueen kuntavaaliohjelmassa korostuvat vuonna 2021 konkreettiset ja äärimmäisen tärkeät vaatimukset ihmisten hyvinvoinnin rakentamiseksi. Kunnilta on jo vuosikymmeniä leikattu varoja samaan aikaan, kun porvareille ja hyvätuloisille on annettu verohelpotuksia ja yrityksille jaettu tukia. Mikäli kuntien mahdollisuudet parantaa ihmisten hyvinvointia otettaisiin kokonaisuudessaan käyttöön, saisimme lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja varmuuden siitä, että ongelmiin löydetään ratkaisuja."

 

https://www.skp.fi/kuntavaaliohjelma2021