Itä-Suomen koulun puolesta

18.1.2024

”Maailmantilanne elää ja muuttuu, mutta me tulemme tilanteesta huolimatta aina elämään tiiviissä naapurussuhteessa Venäjän kanssa, pitkän yhteisen rajamme myötä. Kulttuurillista ja kielellistä kanssakäymistä maidemme välillä tulee aina olemaan, sen muodon vaihdellessa maailmantilanteen mukaan. Venäjän tuntemusta nyt ja tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan enenevässä määrin. Venäjä-
tuntemus ja kyky arvioida naapurin kehitystä säilyy aina ulkopolitiikkamme ytimessä” Näin toteaa Itä-Suomen koulun Joensuun yksikön tuki ry kannanotossaan. Allekirjoittajien mukaan Itä-Suomen koululla on valtakunnallinen erityistehtävä antaa opiskelijoilleen hyvä venäjän kielen taito ja venäjänkielisten
alueiden kulttuurin tuntemus.

Yhteiskunnan tuki Itä-Suomen koululta uhataan lopettaa. Koulua ylläpitää Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö. Joensuun lisäksi myös Lappeenrannassa on käynnissä sama prosessi, muttaImatralla päätettiin toisin eli jatkaa tukemista. Päätöksen seurauksena useat perheet uhkaavat muuttaa pois
itä-Suomen kunnista käytännössä tämä tarkoittaa pääkaupunkiseudulle muuttamista.
Aatteellis-poliittinen oikeisto hengenheimolaisineen on ollut suorastaan kiitettävän kekseliäs ja
aloitteellinen purkaessaan hyvinvointivaltiotamme, mutta että tämäkin meidän piti vielä nähdä. Mikäli
päätöksen takana on Ukrainan sota ja ikivanha venäläis vihamielisyys itänaapurimme ja sen kansalaisia
kohtaan, on koulun lakkauttamispäätös entistä kyseenalaisempi.


Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjattu seuraavaa: "Hallitus painottaa toimia, joilla ylläpidetään ja
kehitetään Suomen Venäjän tuntemusta ja kykyä analysoida Venäjän kansalaisyhteiskunnan
toimintaedellytyksiä." Kerrankin olemme samaa mieltä hallitusohjelman kanssa, mutta miten taataan
tämän asian toteutuminen tältä osin. Voimmekin pohtia miten taataan venäjän kielen opetuksen laadun ja
laajuuden ylläpitäminen vähintään entisellä tasollaan? Mielestämme tämän toteutuminen vaatii koulun
säilymistä.